İNŞAAT VE KONUT SEKTÖR RAPORU Elazığ Konut Satışları

İnşaat sektörü, oluşturduğu katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomilerinin endinamik sektörüdür…

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yerel yönetim olan belediyeler nüfusu 10.000 altında olursa hibeleri üstünde olursa uzun dönemli kredi ile faydalanır…

ŞEHİRLEŞME SORUNU

Kentsel Dönüşüm: Elazığ ili ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından biri olan Güneydoğu Anadolu fayı üzerinde yer almakta ve yapılan tüm bilimsel araştırma, konferans ve panellerde Elazığ’ın büyük risk altında olduğu vurgulanmaktadır. İlimizdeki afet riski yüksek yerlerde rezerv alanların tespit…

MÜJDE PAKETİ

Hükümetin 2016 Eylem Planı kapsamında bir haftada hayata geçirmeyi planladığı esnaf, çiftçi ve gençlere yönelik eylemlere ilişkin 4 kararname ve 1 yönetmelik, 16 Aralık 2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı…

Tkdk’nın Elazığ’a Kazandırdıkları

Elazığ’da 2013 yılından itibaren 7 çağrı ilanına çıkan TKDK, inceleme süreci biten 7 çağrı sonucunda toplam 230 proje ile sözleşme imzalamıştır. Bu 230 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 300 Milyon TL, ödenecek destek miktarı ise 196 Milyon TL?dir. Bugüne kadar 128 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiş, geriye kalan 68 Milyon TL hibe ödemesi ise projelerin bitmesiyle birlikte yatırımcı…

IPARD II ÇAĞRI İLANI

18 Aralık 2015 tarihinde çıkılan IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında proje başvuruları; et ve süt üretimi ile yumurta tavukçuluğu için 25 Ocak ? 26 Şubat 2016 tarihlerinde; et ve süt ürünlerinin işlenmesi, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik…