ŞEHİRLEŞME SORUNU

Kentsel Dönüşüm: Elazığ ili ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından biri olan Güneydoğu Anadolu fayı üzerinde yer almakta ve yapılan tüm bilimsel araştırma, konferans ve panellerde Elazığ’ın büyük risk altında olduğu vurgulanmaktadır. İlimizdeki afet riski yüksek yerlerde rezerv alanların tespit edilmesi, bitişik nizam ve 40-50 yıllık binaların kentsel dönüşümle yeniden değerlendirilmesi, kamu yapılarının güçlendirilmesi yada yenilenmesi ilin birinci derecede öncelikli sorunu ve beklentisidir. Özellikle; İzzetpaşa, Nailbey, Rızaiye, Karşıyaka, Sürsürü ve Çarşı Mahallesi gibi alanların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bu alanlara parklar, otoparklar, yeşilalanlar açılarak şehir merkezinin rahatlatılması gerekmektedir. Bu alanlardaki vatandaşlar için ise geleneksel konut dokusuna uygun şehrin imajını olumlu etkileyecek yaşam alanları oluşturulmalıdır.

Yeni Toplu Konut Alanları: Elazığ şehir merkezinin depreme dayanıklılığı bakımından en sağlam zemini ilin kuzey bölgesidir. Elazığ ilinin varoşları olarak kalan ve yıllardır hiçbir yatırım gitmeyen ve imar planı dahi olmayan (Yıldızbağları, Safran) bu bölgeler il merkezine 4-7 km mesafede yer almaktadır. Çarpık kentleşmeye meydan vermeden geleneksel konut doksusuna uygun bir mimari ile bu bölgelerin yeni yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi İlin imajına olumlu katkı sağlayacaktır.

Sanayi Tesislerinin ve Kamu Kurumlarının İl Merkezi Dışına Taşınması: Elazığ şehir merkezinde kalmış olan Çimento fabrikasının il dışına taşınması için gerekli koşulların sağlanması ve bu konunun ivedilikle çözülmesi beklenmektedir. Yine bugün şehir merkezinde yer alan ve kentin gelişmesi ve modernleşmesinin önde engel teşkil eden kamu kurumları ile askeri alanların il dışına çıkartılması çok önemli bir hizmet olacaktır. Özellikle Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, tarihi Harput beldesi ile Elazığ merkez arasında kalan askeri bölgelerin modern şehirleşme mantığı ile yeniden planlanması ve bu alanların betonlaşmaya meydan vermeyecek şekilde ihtiyaçlara göre projelendirilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yaklaşık bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan inşaat halindeki eski Yimpaş binası halen metruk halde bulunmaktadır. Bu binanın SGK Bölge hizmet binası olarak bir an evvel tamamlanıp hizmete açılması bulunduğu bölgenin imajını değiştirecektir.

Demiryolu Hattının İyileştirilmesi: Elazığ kent merkezinin güney kemsinde yer alan demiryolu, şehri doğu batı istikametine doğru geçmekte ve yerel yönetimler tarafından güvenlik amaçlı örülen duvar ile şehri adeta ikiye bölmektedir. Şehrin gelişmesini engelleyen ve görüntü itibarıyla modern şehirlere yakışmayan bu duvarın kaldırılarak şehrin birleştirilmesi ve demir yolunun il merkezi dışına çıkartılması veya hafif taşımalı şehir içi ulaşıma kazandırılması arzu edilmektedir.

Kent İçi Ulaşımın İyileştirilmesi: Kent içi trafik yükünün yenilikçi ulaşım sistemleri ile azaltılması ilin öncelikli beklentisi ve sorunları arasında bulunmaktadır. Bu konuda doğu-batı istikametine doğru genişleyen Elazığ’ın Doğukent-Hankendi uç noktalarının hafif taşımalı sistem yada metro ile birleştirilmesi şehir trafiğine önemli rahatlama getirecektir. İl merkezinde otopark sayısının artırılması şehir içindeki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracaktır. İlçe merkezi ve ilçe iç yollarının da kalitesinin artırılarak ulaşımın iyileştirilmesi beklenmektedir.

Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı: Modern kentlerin en önemli göstergelerinden biri olan yüksek hızlı tren bağlantısının Elazığ’a kadar ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte Pertek Köprüsünün yapılarak, Elazığ-Pertek, Tunceli-Erzincan bağlantılarının bu hat üzerinden yapılması, Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde iç su taşımacılığının geliştirilmesi için iskele sayısının artırılması gerekmektedir.

Kuzey Çevre Yolu: Elazığ’ın ulaşımını rahatlatacak ve şehrin bugün atıl durumda kalan kuzey bölgesini canlandıracak olan Kuzey Çevre Yolu projesinin Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanacak şekilde hayata geçirilmesi ilimizin beklentilerinden biridir.

Altyapının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi: Elazığ ilinin çok ciddi manada altyapı sorunu bulunmaktadır. Yarım saat yağan bir yağmur sonrası il merkezi adeta göle dönmekte ve ulaşım felç olmaktadır. Bununla birlikte özellikle içme sularını taşıyan boruların kalitesi ve eski oluşu ilin su kalitesini düşürmekte ve ciddi sağlık sorunları ile vatandaşı karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle ilimizin çok ivedi olarak kanalizasyon, yağmur sularını taşıyacak altyapı ve içme suyu borularının yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Elazığ Merkez Tabiat ve Botanik Park Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı Elazığ Merkez Yerel Yönetime devredilen, Elazığ merkezdeki 18 bin metrekare fidanlık alanın tabiat ve botanik parka dönüştürülmesi için dört yıldır beklemesine rağmen konu halen sonuçlanmış değildir. Elazığ halkının nefes alabileceği doğal park ve mesire alanın ödenek sorunu olmamasına karşın halen yapılamamış olması Elazığ adına bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

Çevre Düzen Planı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlanma Genel Müdürlüğünce hazırlığı yapılmış olan 1/100.000 ölçekli ÇDP ile ilgili olarak, eksikler Odamızca 42 maddede tespit edilmiş olup, düzeltilmesi konusunda gerekli itirazlar yapılmıştır. Üçüncü kez askıya çıkarılan planla ilgili olarak Odamızın yapmış olduğu itirazlar neticesinde tespit edilen sorunlar 21 maddeye düşürülmüştür. İlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini planlayan ve 2040 yılına kadar esas alınacak olan planın ilin talepleri doğrultusunda yenilenmesini beklemekteyiz.