Haberler

Haberler

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yerel yönetim olan belediyeler nüfusu 10.000 altında olursa hibeleri üstünde olursa uzun dönemli kredi ile faydalanır.

Tarım ve tarımsal işletmeler ile tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri

Büyük baş hayvan yetiştiricileri

Küçük baş hayvan yetiştiricileri

Kanatlı hayvancılık üretimi yapanlar

Tarım ürünleri, organik üreticiler ile kültür ürünleri yetiştirenler

Çiçek, fidan ve seracılık yapanlar

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerjisinden faydalanmak isteyenlere hibeler veriliyor.

Haberler

ŞEHİRLEŞME SORUNU

Kentsel Dönüşüm: Elazığ ili ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından biri olan Güneydoğu Anadolu fayı üzerinde yer almakta ve yapılan tüm bilimsel araştırma, konferans ve panellerde Elazığ’ın büyük risk altında olduğu vurgulanmaktadır. İlimizdeki afet riski yüksek yerlerde rezerv alanların tespit edilmesi, bitişik nizam ve 40-50 yıllık binaların kentsel dönüşümle yeniden değerlendirilmesi, kamu yapılarının güçlendirilmesi yada yenilenmesi ilin birinci derecede öncelikli sorunu ve beklentisidir. Özellikle; İzzetpaşa, Nailbey, Rızaiye, Karşıyaka, Sürsürü ve Çarşı Mahallesi gibi alanların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bu alanlara parklar, otoparklar, yeşilalanlar açılarak şehir merkezinin rahatlatılması gerekmektedir. Bu alanlardaki vatandaşlar için ise geleneksel konut dokusuna uygun şehrin imajını olumlu etkileyecek yaşam alanları oluşturulmalıdır.

Yeni Toplu Konut Alanları: Elazığ şehir merkezinin depreme dayanıklılığı bakımından en sağlam zemini ilin kuzey bölgesidir. Elazığ ilinin varoşları olarak kalan ve yıllardır hiçbir yatırım gitmeyen ve imar planı dahi olmayan (Yıldızbağları, Safran) bu bölgeler il merkezine 4-7 km mesafede yer almaktadır. Çarpık kentleşmeye meydan vermeden geleneksel konut doksusuna uygun bir mimari ile bu bölgelerin yeni yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi İlin imajına olumlu katkı sağlayacaktır.

Sanayi Tesislerinin ve Kamu Kurumlarının İl Merkezi Dışına Taşınması: Elazığ şehir merkezinde kalmış olan Çimento fabrikasının il dışına taşınması için gerekli koşulların sağlanması ve bu konunun ivedilikle çözülmesi beklenmektedir. Yine bugün şehir merkezinde yer alan ve kentin gelişmesi ve modernleşmesinin önde engel teşkil eden kamu kurumları ile askeri alanların il dışına çıkartılması çok önemli bir hizmet olacaktır. Özellikle Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, tarihi Harput beldesi ile Elazığ merkez arasında kalan askeri bölgelerin modern şehirleşme mantığı ile yeniden planlanması ve bu alanların betonlaşmaya meydan vermeyecek şekilde ihtiyaçlara göre projelendirilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yaklaşık bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan inşaat halindeki eski Yimpaş binası halen metruk halde bulunmaktadır. Bu binanın SGK Bölge hizmet binası olarak bir an evvel tamamlanıp hizmete açılması bulunduğu bölgenin imajını değiştirecektir.

Demiryolu Hattının İyileştirilmesi: Elazığ kent merkezinin güney kemsinde yer alan demiryolu, şehri doğu batı istikametine doğru geçmekte ve yerel yönetimler tarafından güvenlik amaçlı örülen duvar ile şehri adeta ikiye bölmektedir. Şehrin gelişmesini engelleyen ve görüntü itibarıyla modern şehirlere yakışmayan bu duvarın kaldırılarak şehrin birleştirilmesi ve demir yolunun il merkezi dışına çıkartılması veya hafif taşımalı şehir içi ulaşıma kazandırılması arzu edilmektedir.

Kent İçi Ulaşımın İyileştirilmesi: Kent içi trafik yükünün yenilikçi ulaşım sistemleri ile azaltılması ilin öncelikli beklentisi ve sorunları arasında bulunmaktadır. Bu konuda doğu-batı istikametine doğru genişleyen Elazığ’ın Doğukent-Hankendi uç noktalarının hafif taşımalı sistem yada metro ile birleştirilmesi şehir trafiğine önemli rahatlama getirecektir. İl merkezinde otopark sayısının artırılması şehir içindeki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracaktır. İlçe merkezi ve ilçe iç yollarının da kalitesinin artırılarak ulaşımın iyileştirilmesi beklenmektedir.

Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı: Modern kentlerin en önemli göstergelerinden biri olan yüksek hızlı tren bağlantısının Elazığ’a kadar ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte Pertek Köprüsünün yapılarak, Elazığ-Pertek, Tunceli-Erzincan bağlantılarının bu hat üzerinden yapılması, Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde iç su taşımacılığının geliştirilmesi için iskele sayısının artırılması gerekmektedir.

Kuzey Çevre Yolu: Elazığ’ın ulaşımını rahatlatacak ve şehrin bugün atıl durumda kalan kuzey bölgesini canlandıracak olan Kuzey Çevre Yolu projesinin Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanacak şekilde hayata geçirilmesi ilimizin beklentilerinden biridir.

Altyapının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi: Elazığ ilinin çok ciddi manada altyapı sorunu bulunmaktadır. Yarım saat yağan bir yağmur sonrası il merkezi adeta göle dönmekte ve ulaşım felç olmaktadır. Bununla birlikte özellikle içme sularını taşıyan boruların kalitesi ve eski oluşu ilin su kalitesini düşürmekte ve ciddi sağlık sorunları ile vatandaşı karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle ilimizin çok ivedi olarak kanalizasyon, yağmur sularını taşıyacak altyapı ve içme suyu borularının yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Elazığ Merkez Tabiat ve Botanik Park Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı Elazığ Merkez Yerel Yönetime devredilen, Elazığ merkezdeki 18 bin metrekare fidanlık alanın tabiat ve botanik parka dönüştürülmesi için dört yıldır beklemesine rağmen konu halen sonuçlanmış değildir. Elazığ halkının nefes alabileceği doğal park ve mesire alanın ödenek sorunu olmamasına karşın halen yapılamamış olması Elazığ adına bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

Çevre Düzen Planı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlanma Genel Müdürlüğünce hazırlığı yapılmış olan 1/100.000 ölçekli ÇDP ile ilgili olarak, eksikler Odamızca 42 maddede tespit edilmiş olup, düzeltilmesi konusunda gerekli itirazlar yapılmıştır. Üçüncü kez askıya çıkarılan planla ilgili olarak Odamızın yapmış olduğu itirazlar neticesinde tespit edilen sorunlar 21 maddeye düşürülmüştür. İlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini planlayan ve 2040 yılına kadar esas alınacak olan planın ilin talepleri doğrultusunda yenilenmesini beklemekteyiz.

Haberler

MÜJDE PAKETİ

Hükümetin 2016 Eylem Planı kapsamında bir haftada hayata geçirmeyi planladığı esnaf, çiftçi ve gençlere yönelik eylemlere ilişkin 4 kararname ve 1 yönetmelik, 16 Aralık 2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2016 Eylem Planı kapsamında gençlere 100 bin, esnafa 30 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ile çiftçilere sera desteği sağlanmasına yönelik düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Esnaf ve sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işleri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar, KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimcilere ise 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılabilecek.

Genç girişimcilere 100 bin liraya, esnafa 30 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ile çiftçilere sera desteği sağlanmasına yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve  Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine Bağlı Bölge Birliklerine Ortak Olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair kararda değişiklik yapılması hakkındaki kararı yürürlüğe girdi. Buna göre, esnaf ve  sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işleri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 1 Aralık 2015 tarihine devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.

Gençlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç, KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlarına KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 1 Aralık 2015 tarihine devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Bu kapsamda da kredi kullanacakların hibe desteği kullanmadıklarına dair KOSGEB’den yazı getirmeleri zorunlu olacak.

Sera modernizasyonu için destek

Bakanlar Kurulu’nun, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kararı da yürürlüğe girdi. Buna göre, çiftçilere sera modernizasyonu kapsamında faizsiz 100 bin liraya kadar destek verilecek.

Çeyiz hesabı 4 ay sonra uygulamaya başlayacak

Bu arada, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı. Katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba ödeme yapılması ve katılımcının 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekecek. Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak. Devlet katkısı ödemesi evlilik tarihindeki birikim tutarının yüzde 20’sini ve azami 5 bin lirayı geçemeyecek. Çeyiz hesabı yönetmeliği 4 ay sonra yürürlüğe girecek.

Haberler

Tkdk’nın Elazığ’a Kazandırdıkları

Elazığ’da 2013 yılından itibaren 7 çağrı ilanına çıkan TKDK, inceleme süreci biten 7 çağrı sonucunda toplam 230 proje ile sözleşme imzalamıştır. Bu 230 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 300 Milyon TL, ödenecek destek miktarı ise 196 Milyon TL’dir. Bugüne kadar 128 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiş, geriye kalan 68 Milyon TL hibe ödemesi ise projelerin bitmesiyle birlikte yatırımcıların hesabına aktarılacaktır. Destek verilen işletmelerde toplam 1007 kişiye istihdam sağlanmıştır. Ayrıca 15. çağrı dönemine ait, 13,5 Milyon TL?si hibe edilecek toplam 21 Milyon TL’lik yedi proje ile sözleşme imzalanmıştır. 230 proje içerisinde süt hayvancılığından, kırsal turizme kadar toplam 10 sektörden projeler hayata geçirildi. Özellikle kanatlı eti üretiminde Elazığ’a, 72 Milyon lirası hibe, 120 Milyon TL değerinde yatırım kazandırıldı. Ayrıca 40 Milyon TL’lik besicilik ve süt hayvancılığı yatırımına vesile olundu. TKDK hibeleri ile genç ve kadın girişimcilerin proje yapması teşvik edilmektedir. Bugüne kadar ilimizde yapılan yatırımlar için 40 yaş altı 150 genç girişimci ve 39 kadın girişimci Kurumumuzdan hibe alarak kendi işletmesinin sahibi olmuştur.

Haberler

IPARD II ÇAĞRI İLANI

18 Aralık 2015 tarihinde çıkılan IPARD II Programı Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında proje başvuruları; et ve süt üretimi ile yumurta tavukçuluğu için 25 Ocak ? 26 Şubat 2016 tarihlerinde; et ve süt ürünlerinin işlenmesi, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar için 29 Şubat – 25 Mart 2016 tarihlerinde; arıcılık, bitkisel üretim, yerel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, makine parkları ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yatırmalarda ise 28 Mart – 22 Nisan 2016 tarihlerinde kabul edilecektir.

Haberler

Dünya’nın en büyük güneş enerjisi Fas’ta!

Fas’ta, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesi olan, Nur Enerji Projesi’nin ilk ayağı “Nur 1” adlı güneş enerjisi santrali, başkent Rabat’ın 550 kilometre güneydoğusunda yer alan Varzazat kentinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Fas’ta, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesi olan, Nur Enerji Projesi’nin ilk ayağı “Nur 1” adlı güneş enerjisi santrali, Fas Kralı 6. Muhammed el sadis bin el Hasan’ın katıldığı törenle açıldı.

 

Başkent Rabat’ın 550 kilometre güneydoğusunda yer alan Varzazat kentinde gerçekleştirilen törene Kral 6. Muhammed el sadis bin el Hasan’ın yanı sıra Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margallo, bir çok yerli ve yabancı misafir katıldı.

 

Açılış töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fas Güneş Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Mustafa Said Bekri, “Bu istasyon uluslararası düzeyde türünün ilk örneğidir. Nur 1 istasyonu, Nur Enerji Projesi’nin ilk adımı olacak, bu istasyon haricinde aşamalı olarak dört istasyon daha hizmete açılacak” dedi.

 

Fas Güneş Enerjisi Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 652 milyon dolara mal olan “Nur 1” santrali, başkent Rabat büyüklüğünde bir alana inşa edildi. Güneşe bakan binlerce hareketli panel, güneş ışıklarını elektrik enerjisine dönüştürecek.

 

Solar elektrik teknolojisi ile kurulan güç istasyonlarından proje tamamlandıktan sonra toplam 580 megavat güç elde edilmesi bekleniyor.

 

Enerji üretiminin yanı sıra, bu projeler ile ülkenin karbon gazı emisyon değerlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.

 

Enerji ihtiyacının yüzde 94,5’ini ithal eden Fas, yenilenebilir enerji projeleri ile 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 42’sini, 2030 yılına kadar ise yüzde 52’sini yenilenebilir enerjiyle karşılamayı amaçlıyor.

 

Yenilenebilir enerji projeleri için 9 milyar dolar harcamayı planlayan Fas’a, aralarında Dünya Bankası’nın ve Avrupa Yatırım Bankası’nın da bulunduğu kurumlar tarafından kredi imkanı sunulmuştu.

Haberler

Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali Malatya’da

Türkiye, enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynaklara yöneliyor. Yıllık 2 bin 640 saat güneşlenme süresiyle Türkiye için alternatif kaynakların başında güneş enerjisi geliyor. Malatya İnönü Üniversitesi ve özel bir enerji şirketi, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santralini Malatya’ya kurdu.110 Dönümlük arazi üzerine kurulan güneş tarlaları, 5 virgül 3 megavat elektrik enerjisi üretebiliyor. Yani bu üretilen enerji Turgut Özal Tıp Merkezi’nin elektrik ihtiyacının 3’te birini karşılıyor.Santralle yıllık 4 bin ton karbon salınımının da önüne geçilmiş olacak.

Haberler

Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 73,148 MW’ye ulaştı-Enerji Bakanı Albayrak

ANKARA, 9 Şubat (Reuters) – Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin elektrikte kurulu gücünün 4,288 MW artarak 2015 sonu itibariyle 73,148 MW’ye ulaştığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesine dair sunumunda Albayrak, “2015 yılı sonu itibariyle kurulu gücümüzün yüzde 35.4’ü hidrolik, yüzde 29.1’i doğalgaz, yüzde 20.6’sı kömür, yüzde 6.2’si rüzgâr, yüzde 0.9’u jeotermal ve yüzde 7.8’i ise diğer kaynaklardan oluşuyor” dedi.

Albayrak, elektrik enerjisi üretim santrali sayısının da geçen yıl sonu itibariyle 1,515’e yükseldiğini kaydetti.

(Haberi bildiren Gülsen Solaker; Haberi yazan Orhan Coskun; Redaksiyon Aslı Kandemir)